Εγγύηση Επιτυχίας Εισόδου στο Πανεπιστήμιο δεν έχει κανένας άλλος Φροντιστηριακός Οργανισμός και είμαστε οι ΠΡΩΤΟΙ και οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ που το εισάγουμε ως όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ!

 

Η Εγγύηση Επιτυχίας ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ βασίζεται σε μια απλή λογική:

Εάν ένας μαθητής εγγραφεί σε κάποιο από τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις φοίτησης, τότε, του εγγυόμαστε ότι θα εισαχθεί σε μια απ' τις πρώτες 5 σχολές της επιλογής του, βάση αυτών που έχει συμπληρώσει στο μηχανογραφικό του.

Εάν, ο μαθητής μας πληροί τις προϋποθέσεις που θα του θέσουμε και τελικά δεν περάσει σε μια από τις 5 πρώτες σχολές που έχει επιλέξει, τότε, θα του κάνουμε τόσα μαθήματα - σε κανονικό τμήμα ή σε τμήμα αποφοίτων για ένα έτος με 50% έκπτωση στα δίδακτρα, ώστε να ξαναδώσει για να επιτύχει τους στόχους του.