Ώρα να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου

1ο ΤΕΣΤ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Στοιχεία Μαθητή

Για να προχωρήσετε στην διεξαγωγή του τεστ, παρακαλούμε δώστε μας για στατιστικούς λόγους τα παρακάτω στοιχεία.