ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συντονιστής των καθηγητών του Ομίλου στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει Bachelor Computer Science. Διδάσκει 14 χρόνια σε φροντιστηριακά κέντρα, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Απόφοιτη του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ με πρώτο μεταπτυχιακό στην ''οικονομική και διοίκηση των τηλεπικοινωνιών δικτύου'' στο διατμηματικό ΠΜΣ των τμημάτων ''πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών '' και του "Οικονομικού" του ΕΚΠΑ και δεύτερο μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Διδάσκει 8 χρόνια Πληροφορική σε μαθητές Λυκείου και φοιτητές.