Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Γενική Διεύθυνση

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Σύντομο Βιογραφικό [pdf]

Αναστάσιος Σκιαδόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Σύντομο Βιογραφικό [pdf]