ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ® οι Άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τα μεγάλα και σπουδαία έργα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου (διοικητικά στελέχη, εκπαιδευτικοί, γραμματείς, κ.ά.) εκπαιδεύεται σταθερά και παρακολουθεί τις εξελίξεις, προκειμένου να επικοινωνήσει το ακαδημαϊκό προϊόν των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ® στον μαθητή, με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο συμπεριφερόμενο μαθητοκεντρικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την «πολυτέλεια» να διαβάζουμε την αγορά αναλύοντας τις ανάγκες της, όπως αυτές προκύπτουν από το σύνολο των επιτυχόντων μας που αριθμούν ήδη σε αρκετές εκατοντάδες φοιτητές ή πλέον έτοιμους επαγγελματίες και επιστήμονες. Το επιστημονικά καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του ομίλου σε συνδυασμό με τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα και η εξειδικευμένη ύλη με τις εκδόσεις των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, παρέχουν την καλύτερη υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Απόφοιτους διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία για το μέλλον τους και την ένταξή τους σε ένα ανώτερο ή ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα της επιλογής τους.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ® είναι η διαρκής ανανέωση της ύλης, που γίνεται από τους Ακαδημαϊκούς Διευθυντές των αντίστοιχων τμημάτων... Μαθηματικούς, Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους, Φιλολόγους, Πληροφορικής και πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς με τεράστια εμπειρία και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο. Από αυτούς εξετάζονται τα κίνητρα των προγραμμάτων και η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση πάντα με τους μαθητές, τις μαθησιακές ανάγκες τους και τις ικανότητές τους ώστε να επιτύχουν τον στόχο τους.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ®.

Παράλληλα με την εφαρμογή νέων τεχνολογικών μέσων, υπάρχει και η δυναμική των ανθρωπίνων πόρων μας - οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων μας αλλά και όλα τα στελέχη του δικτύου, αυτοί που είναι η καρδιά της επιχείρησής μας και της επιτυχίας μας. Η εκπαίδευση του προσωπικού και των καθηγητών μας είναι μια άρτια οργανωμένη διαδικασία η οποία γίνεται προκειμένου να τους επιλέξουμε προσεκτικά, χρησιμοποιώντας τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους ιδιοκτήτες κέντρων ως εκπαιδευτές, εισηγητές σεμιναρίων, μέντορες και διαπραγματευτές οι οποίοι μεταδίδουν αδιάκοπα τη γνώση και τον ενθουσιασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας.

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ® Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης!