Με πολύ χαρά σας ενημερώνουμε για την επιτυχία του σεμιναρίου 
διαχείρισης χρόνου με εκπαιδευτή τον Δρ.Κωνσταντίνο Κότιο,ιδρυτή της 
LABORA, όπου υπήρξαν πολλές συμμετοχές καθώς και ενδιαφέρον από τα 
παιδιά να εφαρμόσουν τις απαραίτητες συμβουλές ώστε να επιτύχουν σωστή 
κατανομή και προγραμματισμό μελέτης.

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που συμμετείχαν από τους οποίους εκλάβαμε πάρα πολλά θετικά σχόλια.