Εμείς στα φροντιστήρια Μ.Ε. ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη μαθητών Γυμνασίου, διαθέτουμε πρωτοποριακό σύστημα διδασκαλίας, έμπειρους και άρτια καταρτισμένους καθηγητές, ολιγομελή τμήματα, εξειδικευμένα σχολικά βοηθήματα για την ενίσχυση των μαθητών μας και προσιτά δίδακτρα με ιδιαίτερους ευνοϊκούς τρόπους πληρωμής για όλους.

Στα φροντιστήρια μας δίνουμε ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στην μελέτη των Αρχαίων, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Έκθεσης και Ιστορίας και γι΄αυτό δημιουργήσαμε δύο διαφορετικούς τρόπους ενίσχυσης των μαθητών μας:
  • Με Φροντιστηριακά Τμήματα Γυμνασίου (προκαθορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, ομοιογενή τμήματα, διδασκαλία και παράδοση του μαθήματος στην τάξη, επίλυση ασκήσεων και αποριών, κατανόηση της ύλης).
  • Με Εργαστήριο Μελέτης Γυμνασίου (καθημερινή προετοιμασία των μαθητών του σχολείου για την επόμενη ημέρα με επιτήρηση και καθοδήγηση καθηγητών, αξιοποίηση του χρόνου των μαθητών, ανάπτυξη του προσωπικού τρόπου μάθησης, βοήθεια στην εμπέδωση της ύλης).

1. Προγράμματα Σπουδών

Σχεδιάζουμε από νωρίς την επιτυχία!
Ο στόχος όλων των μαθητών, γονέων και καθηγητών δεν είναι απλά ένας καλύτερος βαθμός στο σχολείο, αλλά η έγκαιρη και επιτυχής διδασκαλία.

Πρόγραμμα σπουδών - [σύνδεσμος]

2. Το ιδανικό μάθημα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Σχέδιο μαθήματος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ [pdf]